Fer de la cultura el quart pilar de l’estat del benestar

Un país que es vol veure a si mateix com innovador, modern i creatiu ha de generalitzar la pràctica i gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentar la conservació, difusió i accés al seu patrimoni cultural i garantir el creixement i qualitat de la producció cultural. Les polítiques públiques tenen com objectiu principal el benestar de les persones. Així doncs, el desenvolupament del talent creatiu de les persones i l’accés en condicions d’igualtat a la producció cultural són un element indispensable d’aquest benestar.

Garantir la presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les polítiques del govern (sanitat, educació, benestar social, economia, recerca i desenvolupament, etc.).

Establir un marc legal i pressupostari que garanteixi l’excepcionalitat cultural de manera que procuri per a la seva preservació, enriquiment i actualització. El pressupost destinat a les polítiques culturals no pot ser, en cap cas, inferior al 2 % del pressupost global de la Generalitat.