Un nou país que fomenti la participació del jovent i una nova cultura ciutadana

És essencial que a la República Catalana es fomentin totes les formes de participació com l'associacionisme i els moviments socials com a pas necessari per promoure l’apoderament democràtic del jovent com a garantia de posar les bases d’una societat centrada en les persones. Precisament per aquests motius és indispensable una forta xarxa associativa que permeti l’assoliment d'una nova cultura ciutadana basada en els valors republicans, la implicació amb l'entorn i el sentit de comunitat i la cooperació.

Fomentar el reconeixement social de l'associacionisme com a eina de formació en la participació i de cohesió social, donant suport tècnic, logístic i econòmic als projectes liderats per entitats juvenils.

Continuar amb el foment del Consell Nacional de la Joventut, com a espai de trobada de l'associacionisme català, i la Fundació Triangle Jove, com a interlocutors en matèria de joventut i espai de trobada de les entitats juvenils dels Països Catalans.

Com en altres països europeus, cal estudiar l'aplicació de mesures de reconeixement social de l'educació en el lleure, com ara la lliure disposició d'hores associatives sense penalització salarial per garantir que el jovent es dediqui plenament a la seva tasca social.