Formació professional amb un efecte positiu en l’equitat i en la competitivitat del sistema productiu

Necessitem un model de Formació Professional amb visió estratègica de país, que consideri les necessitats formatives del sistema educatiu i del model productiu, amb una visió estratègica de la competitivitat del país i de la cohesió social, tot integrant la formació inicial, la formació ocupacional i la formació contínua.

Pacte Nacional per a la Formació Professional amb la participació i el compromís de les administracions educativa, laboral i econòmica, les organitzacions empresarials i sindicals i altres institucions amb l’objectiu d’establir les bases que facilitin el desenvolupament productiu i econòmic preveient les necessitats de formació i qualificació de les empreses i les persones.

Elaboració d’un catàleg català de títols i certificats de professionalitat a partir del catàleg de qualificacions professionals d’acord amb el marc europeu.

Establiment d’un model de formació professional dual obert i flexible que permeti la contextualització als diferents tipus d’empreses d’acord amb el model productiu de Catalunya.

Línies d’intervenció per a la millora dels nivells educatius i formatius dels ciutadans al llarg de la vida, amb especial atenció als programes d’orientació, acompanyament i formació de joves de més de 18 anys sense titulació ni feina per facilitar-los la inserció al món del treball.