El Govern garanteix l’accés als serveis bancaris al 100% de la ciutadania

Mitjançant una xarxa d'oficines mòbils, tota la població podrà accedir a serveis com ara retirar i dipositar diners en efectiu, domiciliar pagaments, consultar saldo i obtenir extracte de compte, entre altres

El Govern de Pere Aragonès ha pres una mesura decisiva per garantir l'accés als serveis bancaris arreu del territori, adjudicant el servei d'oficines bancàries mòbils que ofereixin servei al 100% de la ciutadania de Catalunya. Aquesta iniciativa, liderada pel Departament d’Economia i Hisenda, té com a objectiu principal proporcionar una atenció personalitzada als ciutadans de 503 municipis catalans on, fins ara, no hi ha hagut una presència bancària suficient.

Les oficines bancàries mòbils oferiran una gamma completa de serveis financers, assegurant que els clients puguin realitzar totes les operacions habituals com ara retirar i ingressar diners en efectiu, domiciliar pagaments, consultar saldos i obtenir extractes de comptes. A més, s'oferirà una atenció personalitzada en la gestió de comptes i altres productes bancaris.
Amb aquesta xarxa d'oficines mòbils, el Govern fa un pas crucial per garantir l'accés universal als serveis bancaris a tota la població de Catalunya. Segons ha afirmat el Departament d’Economia i Hisenda, les primeres oficines mòbils començaran a operar al setembre, i s'espera que totes estiguin en funcionament en un termini màxim de nou mesos.

Garantir oportunitats a tot el territori
Aquesta iniciativa s'emmarca en un pla més ampli del Govern de Catalunya per portar serveis financers a tots els municipis. Amb l'augment de la digitalització i la tendència a la reducció d'oficines bancàries, aquesta iniciativa es presenta com una resposta innovadora i eficaç per garantir que cap comunitat quedi exclosa del sistema bancari.

Finalment, cal destacar el paper actiu que tindran els ajuntaments en la implementació d'aquest servei, ja que hauran de col·laborar en la determinació de la ubicació de les oficines mòbils, així com en la difusió del servei i la recollida de possibles incidències. Amb aquest enfocament col·laboratiu, es busca assegurar que el servei satisfaci les necessitats reals de la població i contribueixi al desenvolupament econòmic i social de tots els municipis catalans.