El conseller de Territori, Juli Fernàndez / ACN
El conseller de Territori, Juli Fernàndez / ACN

Tots els habitatges, que han d’estar executats com a màxim el juny de 2026, es qualificaran amb protecció oficial de caràcter indefinit i s’hauran de destinar a lloguer o cessió d’ús

El Departament de Territori ha publicat aquest dilluns una convocatòria d’ajuts per a la construcció de més de 3.100 habitatges amb protecció oficial a diferents municipis de Catalunya. Són subvencions de fins a 700 euros per metre quadrat, amb un màxim de 50.000 euros per habitatge, adreçades a ajuntaments i a entitats del tercer sector amb projectes que ja havien estat preseleccionats en el programa d’ajuts de la Unió Europea. Així, a través dels Fons Next Generation, el Govern destina 161 milions a la construcció d’habitatges amb protecció social.

Avui fem una passa més per avançar en la construcció d’un parc de lloguer assequible, permanent i suficient; un parc que, en les polítiques d’habitatge del Govern, haurem d’anar fent de manera reiterada”, ha explicat el conseller de Territori, Juli Fernàndez.

En concret, amb les actuacions inicialment seleccionades, es preveu que es puguin arribar a construir un mínim de 3.116 habitatges, un nombre que s’incrementarà amb la incorporació d’actuacions que es troben en llista d’espera, a mesura que es vagin concretant els imports de la subvenció i alliberant fons per a aquesta finalitat.

Tots els habitatges hauran d’estar finalitzats abans del juny de 2026, es qualificaran amb protecció oficial de caràcter indefinit i s’hauran de destinar a lloguer o cessió d’ús per a destinataris amb ingressos baixos (no poden superar quatre vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya).

Els projectes inclosos en la primera selecció suposen la següent distribució geogràfica: 1.910 habitatges a Barcelona, 333 al Penedès, 270 a Girona, 208 al Camp de Tarragona, 192 a la Catalunya Central, 175 a Lleida i 28 a les Terres de l’Ebre.

Les propostes havien de complir, entre altres, les següents condicions:

  • Tenir sòl de titularitat pública
  • Una superfície mitjana de 75 m2, tot i que podien disposar d’elements annexos vinculats, com aparcaments o trasters
  • Els habitatges nous havien d’incloure paràmetres de sostenibilitat i d’eficiència energètica, com per exemple disposar d’un consum d’energia primària no renovable inferior en un 20% respecte als límits establerts pel Codi Tècnic de l’Edificació, segons l’àrea climàtica, entre d’altres

Els criteris de selecció estan relacionats amb aspectes relatius a aconseguir un equilibri territorial, a afavorir l’accés de les famílies amb condicions d’especial vulnerabilitat i amb les característiques tècniques del projecte. I a l’hora de puntuar s’ha tingut en compte, per exemple, si les promocions estan situades en àrees de demanda forta i acreditada, o si es reserva més del 25% de la promoció a joves menors de 35 anys o a contingències especials, com ara discapacitats, risc d’exclusió social, refugiats, majors de 65 anys, dones víctimes de violència masclista i famílies nombroses o monoparentals.