Reunió del Consell Executiu, aquest dimarts. ACN
Reunió del Consell Executiu, aquest dimarts. ACN

L’Executiu català dobla el pressupost destinat a les intervencions en fosses de la Guerra Civil i el franquisme

El Govern de la Generalitat ha autoritzat aquest dimarts l’ampliació de la plantilla de personal docent del Departament d’Educació, amb un total de 3.566 dotacions de professorat en centres educatius públics, per tal de compensar la reducció d'una hora setmanal en l'horari lectiu del professorat.

La incorporació d’aquests docents tindrà lloc l’1 de gener de 2023, fruit de l’acord del passat setembre amb els sindicats de l’àmbit educatiu per reduir una hora lectiva a tots els docents del sistema educatiu públic de Catalunya, i es farà d’acord amb els procediments regulats en la borsa de treball de personal docent.

Les hores lectives quedaran modificades de la següent manera: 23 hores setmanals lectives per als mestres que imparteixen educació infantil i primària; 20 hores per als mestres que imparteixen educació de persones adultes i 18 hores per al professorat que imparteix la resta d'ensenyaments de règim general i especial.

Justícia dobla el pressupost per intervencions en fosses

El Consell Executiu d’avui també ha aprovat doblar el pressupost destinat a les intervencions en fosses de la Guerra Civil i la dictadura franquista. El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha licitat un contracte per gairebé 4,5 milions d’euros per tal d’ampliar l’execució de serveis de localització, recuperació i anàlisi antropològica i genètica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura, una quantitat que gairebé dobla el pressupost anual de licitació del contracte anterior.

Amb l’increment pressupostari, les primeres intervencions del Pla de fosses per al 2023 preveu excavacions a les fosses de Bovera (Garrigues) i a les del Berguedà.

A Bovera es preveu intervenir al coll Roig, en una fossa amb uns 15 soldats republicans executats en uns bancals propers; al Mas del Senyor, un hospital republicà on hi ha un nombre indeterminat d’individus exhumats; al Mas del Vidal, una fossa associada a un punt de socors republicà amb uns 13 individus; i a la Casilla, una fossa amb 12 soldats i una dona executats per les tropes franquistes.

Pel que fa al Berguedà, s’ha programat intervencions a l’aqüeducte del Collet (Guardiola de Berguedà), una fossa amb fins a 4 possibles soldats republicans morts durant la retirada que haurien estat inhumats; al municipi de Capolat, on hi ha cinc possibles localitzacions, amb una previsió màxima de 23 individus enterrats; i a la Tomba dels 4 (Montmajor), on hi podria haver fins a 4 soldats republicans. A més, també es preveuen intervencions al camp de Collet, a Planes de Cal Companyó, a la Masia Subirana de Sant Julià de Cerdanyola, i a la Nou de Berguedà, on hi ha tres possibles fosses localitzades.

El contracte entrarà en vigor l’1 de març de 2023 i serà vigent fins al 31 de desembre de 2026. La inversió, juntament amb les campanyes que es porten a terme per donar a conèixer el Cens de persones desaparegudes i el Programa d’identificació genètica, té com a objectiu final permetre identificar i retornar a les famílies un nombre més gran de les despulles de persones desaparegudes.

Etiquetes