El Govern redueix l’ús d’envasos i productes de plàstic d’un sol ús

Vicepresidència afegirà una clàusula ambiental a les licitacions de contractes per a serveis d’àpats i restauració

La Generalitat ha restringit la utilització d’envasos i productes de plàstic d’un sol ús a les dependències dels departaments, als organismes del sector públic i als actes que organitzen. Es tracta de coberts, plats, gots, tasses, palles de begudes o bastonets per remoure que han de ser substituïts, preferiblement, per productes reutilitzables de vidre o metall, o bé de paper, fusta o plàstic compostable.

Alhora, es promourà la reducció dels productes d’usar i llençar a través de la contractació pública, que depèn del departament de Vicepresidència. S’inclourà una clàusula ambiental a les licitacions de contractes per a serveis d’àpats i restauració que prohibeixi subministrar begudes en envasos de plàstic d’un sol ús i utilitzar estris de plàstic també d’un sol ús. Les màquines de venda automàtica, per la seva banda, no podran dispensar gots ni bastonets i les seves ampolles d’aigua hauran de ser, prioritàriament, d’un litre o més. Han quedat exclosos d’aquest acord del Govern els contractes dels centres sanitaris i penitenciaris, així com els productes per al consum propi del personal.

“Preservar el medi ambient és responsabilitat de tots”, ha afirmat el vicepresident, Pere Aragonès. Amb aquest convenciment, el Govern s’ha anticipat i ja ha fet obligatoris alguns dels aspectes que preveu la Directiva del Parlament Europeu i el Consell Europeu que restringeix l’ús del plàstic d’un sol ús. L’objectiu és reduir l’impacte ambiental d’aquests plàstics i sensibilitzar més la societat sobre aquesta problemàtica.

Etiquetes