La portaveu del Govern, Patrícia Plaja. ACN
La portaveu del Govern, Patrícia Plaja. ACN

L’Executiu estableix una prestació econòmica per a les famílies que acullen menors vinguts d’Ucraïna i facilita la instal·lació de renovables

El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts un nou decret llei per donar resposta a les necessitats econòmiques i socials derivades de la invasió russa a Ucraïna, que ha provocat l’arribada de més de 21.100 persones desplaçades a Catalunya buscant refugi i ha generat nombrosos problemes econòmics, com ara la pujada dels preus de l’energia.

“Aquest nou paquet de mesures urgents per pal·liar els efectes econòmics i socials de la guerra se suma a les mesures tributàries i financeres aprovades la setmana passada, i després de rebre les propostes de cada departament suposa una resposta coordinada del Govern”, ha explicat en roda de premsa la portaveu de l’Executiu català, Patrícia Plaja.

En primer lloc, i per pal·liar els efectes negatius de la crisi energètica ocasionada pel conflicte i l’emergència derivada del canvi climàtic, destaquen les modificacions normatives per la tramitació d’urgència dels permisos d’instal·lacions d’energies renovables de fins a 5 MW, de manera que els terminis de tramitació es redueixin a la meitat. També es flexibilitza la implantació de plantes solars fotovoltaiques en sòl agrícola i forestal i es fomenta la disseminació territorial d’aquestes plantes per evitar que es concentrin en pocs municipis. “El Govern accelera la transició cap a un nou model energètic descarbonitzat, tan necessari, basat en les energies renovables”, ha apuntat Plaja.

Mesures de protecció social

Pel que fa a l’acolliment familiar, s’estableix una prestació econòmica per a les famílies que acullin menors vinguts d’Ucraïna que no tenen referents familiars a Catalunya. Així, el Decret llei afegeix dos nous supòsits per percebre la prestació per a l’acollida de menors tutelats: aquells infants i adolescents que es trobin sota la mesura cautelar de guarda provisional en família extensa o aliena, i la guarda protectora mitjançant l’acolliment, podran percebre aquesta prestació econòmica.

En l’àmbit de l’habitatge, el Govern també ha previst la inclusió explícita de les persones refugiades com a possibles beneficiàries del programa de cessió d’habitatges a l’administració. En aquest sentit, s’estableixen mesures per a incrementar els habitatges d’inclusió social per facilitar l’acolliment de les persones arribades d’Ucraïna i, alhora, atendre les situacions d’emergència habitacional de la població local, agreujades pels efectes econòmics de la guerra.

El paquet es completa amb altres mesures com que l’increment temporal del 15% acordat per l’Estat en l’ingrés mínim vital no redueixi les quantitats que la Generalitat paga per la renda garantida de ciutadania, així com, en l’àmbit de la protecció civil, la simplificació dels requisits de les instal·lacions temporals que s’habiliten per a situacions d’emergència en crisis migratòries.