El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent / ACN
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent / ACN

El Departament d’Empresa i Treball ha obert 353 expedients des del gener d’aquest 2023 amb l’objectiu de defensar el dret fonamental de l’habitatge

El Departament d’Empresa i Treball, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum, ha obert des del gener 353 expedients sancionadors a grans tenidors per no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d’exclusió residencial, un 509 % més que en tot el 2022. Així mateix, l’Agència ha realitzat 458 actuacions inspectores al llarg d’aquest any, per tant l’activitat de control de mercat en aquest àmbit ha augmentat un 459% respecte l’any anterior.

“Defensem un dret fonamental com és el dret a l’habitatge”, ha constatat el conseller Roger Torrent, que ha explicat que aquests increments són el resultat del programa específic que va impulsar el Departament a finals del 2022, dotat amb 1,5 milions d’euros, que, d’entrada, va permetre contractar 19 professionals especialitzats a vetllar pel compliment de la llei que obliga als grans tenidors a oferir un lloguer social a persones en risc d’exclusió residencial.

El conseller també ha aportat dades globals: des del 22 de febrer de 2019, data de l’aixecament de la suspensió cautelar de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, l’Agència Catalana del Consum ha dut terme un total de 641 actuacions inspectores amb relació a l’obligatorietat d’oferir lloguer social a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat.

En el procediment d’inspecció, Consum ha detectat infraccions per no acreditar documentalment l’oferta de lloguer social a persones o famílies en situació de vulnerabilitat abans d’iniciar el procediment de desnonament. Així, des que es van iniciar les actuacions el 2020 fins al moment, s’han obert un total de 506 expedients sancionadors a empreses immobiliàries que són grans tenidores d’habitatge.

Dels expedients sancionadors oberts, 91 ja s’han resolt amb multes de fins a 30.000 euros per realitzar pràctiques que exclouen o limiten els drets de les persones consumidores. L’import global de les sancions imposades ascendeix als 2,25 milions d’euros.

Des del Departament d’Empresa i Treball seguirem en la mateixa línia, ja que els resultats són positius i l’objectiu finalment és, òbviament, que no n’haguem de parlar perquè es compleixi la llei i es garanteixi aquest lloguer social a totes les persones que ho necessitin”, ha clos el conseller.

  El Govern multiplica per cinc les sancions a grans tenidors per no oferir lloguer social

Etiquetes