L’obra de Govern republicana (1931-1939)

Amb l’Estatut de Núria i la constitució del Parlament de Catalunya, els diversos governs d’Esquerra Republicana impulsen polítiques republicanes i de canvi. Lleis que, per l’època, suposen un abans i un després. Tant, que algunes encara perduren avui en dia.

Polítiques republicanes

 • Igualtat

  Igualtat

  - Llei sobre la igualtat jurídica de la dona i dels cònjuges.
  - Creació del Patronat Català de Protecció de la Dona.
  - Decret sobre la interrupció artificial de l’embaràs.
  - Equiparació del treball de la dona al de l’home.
  - Majoria d'edat als 21 anys (18 en el cas dels casats).

 • Cultura

  Cultura

  - Creació del Consell de Cultura de la Generalitat.
  - Creació de biblioteques populars.
  - Creació de l'Institut d'Acció Social Universitària i Escolar de Catalunya.
  - Creació de museus.
  - Llei sobre la conservació del patrimoni històric, artístic i científic de Catalunya.
  - Publicació de 27 diaris i prop d'un miler de revistes en català.

 • Sanitat

  Sanitat

  - Llei de divisió sanitària de Catalunya.
  - Llei de coordinació i control sanitari.
  - Creació de la Inspecció Sanitària.
  - Campanyes generalitzades de vacunació.
  - Reforma de l'assistència psiquiàtrica.
  - Organització de l’Assistència Social.
  - Construcció de nous hospitals.

 • Economia i benestar

  Economia i benestar

  - Llei de contractes de conreu.
  - Creació de l’Institut de l’Atur Forçós.
  - Llei de cooperatives.
  - Creació del Consell d'Economia de Catalunya.
  - Creació dels Serveis d'Estadística.
  - Creació de la Caixa de Crèdit Industrial i Comercial.
  - Decret d’implantació de la setmana laboral de 40 hores.

 • Ensenyament

  Ensenyament

  - Creació de l’Institut Escola.
  - Creació de l'Escola Normal de Mestres.
  - Creació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
  - Creació del Consell de l’Escola Nova Unificada.
  - Introducció de la coeducació.
  - Implantació de les colònies escolars o d'estiu.
  - Creació de noves escoles i centres de formació professional.

 • Democràcia i autogovern

  Democràcia i autogovern

  - Estatut d’Autonomia.
  - Estatut Interior de Catalunya.
  - Creació del Tribunal de Cassació de Catalunya.
  - Llei municipal.
  - Divisió Territorial de Catalunya.
  - Desaparició dels governs civils.
  - Subordinació de la Guàrdia Civil a la conselleria de Governació.