Igualtat d’oportunitats per a tots els infants i adolescents

Segons l’indicador AROPE, un 30,5 % de menors de 16 anys viuen en situació de pobresa i exclusió social a Catalunya, xifra superior a la mitjana de la UE. La República Catalana del benestar ha de garantir que tots els nens i nenes i adolescents, amb independència d’on visquin, tinguin les mateixes oportunitats en l’educació, en la salut i en el respecte dels seus drets més bàsics. També ha de garantir el dret a viure en família. Ha de ser un país que no permeti la malnutrició infantil i que combati decididament el maltractament envers infants i adolescents. Un país amb una educació inclusiva i amb un mapa de recursos, serveis i programes que ajudin al coneixement dels seus drets i deures, que potenciïn les capacitats que tenen i que els estimulin l’autonomia. Finalment, ha de ser un país que aculli una societat en què infants i adolescents puguin ser protagonistes de les seves vides i participar en aquesta societat. Actualment, Catalunya inverteix un 1 % del PIB en polítiques d’infància. Professionals, gent de l’acadèmia i entitats coincideixen en la necessitat d’augmentar aquesta inversió com a única recepta per reduir les desigualtats i la conveniència de situar-la en la mitjana europea, que l’any 2009 va ser del 2,27 % del PIB.

Coordinació entre els àmbits social, de salut i escolar per garantir la igualtat d’oportunitats a infants i adolescents, així com per detectar situacions de risc (maltractaments, malnutrició, situacions familiars vulnerables...)

Implementació d’un nou model d’atenció integral a les famílies, infants i adolescents en situació de risc, enfocat a l’apoderament de les famílies i a l’impuls de les seves capacitats reparadores i d’aprenentatges nous. Un model estructurat al voltant d’un ventall ampli de recursos, serveis i programes que potencien les habilitats parentals, l’autonomia dels nens amb situació de vulnerabilitat i l’acolliment familiar per evitar la institucionalització i, si no és possible, minimitzar el temps d’institucionalització i garantir, alhora, la màxima personalització de les respostes a les necessitats de cada família.

Implementació de nous models de centres d’acollida per a infants i adolescents tutelats per l’Administració, adaptats als nous perfils: adolescents, nois amb problemes conductuals i de salut mental i nois immigrants que requereixen d’un nou sistema d’acollida diferent més adequat a les necessitats i expectatives reals. Enfortir els recursos i serveis de salut mental d’infants i adolescents. Promoure mesures per afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels joves tutelats i extutelats.

Mentre no s’implementi la renda garantida de ciutadania, redefinir l’ajuda a fills a càrrec perquè beneficiï les famílies amb infants i adolescents en situació de pobresa. Implementar mesures per compensar les despeses familiars per fills en llars en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Implementar una fiscalitat justa per a famílies amb infants i adolescents en situació de pobresa.

Diversificar els serveis per a la primera infància com espais familiars o ludoteques per fomentar l’acompanyament a les famílies més vulnerables en la criança i l’educació. Potenciar la inversió pública per als serveis educatius als infants de 0 a 3 anys.

Avançar en la participació infantil per incorporar la perspectiva dels infants i adolescents en la presa de decisions, en especial, dels que estiguin en situacions de més vulnerabilitat.