Igualtat salarial i garantia professional

És un fet que a hores d’ara la igualtat laboral entre homes i dones no existeix, que a iguals tasques la retribució és inferior, que els horaris extensos i la poca flexibilitat acaben limitant moltes dones en l’ascens professional o expulsant-les directament del món laboral.

Garantir, amb la complicitat del món sindical i empresarial, la igualtat salarial per feines remunerades d’igual valor, tant si les fan homes com dones.

Establir un sistema de permisos, llicències i excedències que facin compatible la carrera professional amb la vida personal en igualtat de condicions entre dones i homes.