La innovació al servei de la ciutadania

Una República que esdevingui referent al món en el desenvolupament de la innovació, tant tecnològica com social, que permeti augmentar l’apoderament de la ciutadania i la seva qualitat de vida, millori la competitivitat de les empreses i afavoreixi la qualitat dels serveis i l’eficiència de les administracions públiques. Un model que situï el ciutadà al centre del cercle de la innovació. Els pilars d'aquesta proposta són: