La transferència de coneixement com a generadora d'oportunitats en un món globalitzat

La innovació i la transferència de coneixement com a motor de la societat que permet generar oportunitats de país en un món global.

Foment de les col·laboracions d’universitats i centres de recerca amb el teixit empresarial local i nacional en projectes de recerca i innovació, fomentant la transferència de coneixement.