Interculturalitat per viure junts els que som diferents

L'objectiu de la política de gestió de la diversitat, basada en l’interculturalisme, serà desenvolupar una cultura cívica comuna basada en els valors de la democràcia, la llibertat i els drets humans, tot fomentant la interacció entre les diverses comunitats que viuen en un mateix país.

Promoure l’adhesió a una cultura cívica basada en els drets i deures fonamentals, la igualtat entre els homes i les dones, la llibertat d’orientació sexual, la participació democràtica, el marc normatiu convivencial decidit democràticament per a totes les persones sense excepció.