Internacionalització de l’esport català

La internacionalització de l’esport català com a dinàmica estratègica que permeti participar en els àmbits de les elits de l’esport mundial, que dinamitzi la competitivitat de l’esport d’alt nivell i la incidència dels dirigents catalans en els fòrums internacionals, i que projecti Catalunya al món com a país esportiu.