Joaquim Ayats

Joaquim Ayats

Joaquim Ayats

Girona 10 maig 1980

Portaveu adjunt del Grup parlamentari al Senat