Durant els mesos d'abril i maig del 2013, Esquerra Republicana i la Fundació Josep Irla van organitzar una sèrie de jornades de debat prèvies a la Conferència Nacional.