La transferència de coneixement com a generadora d'oportunitats en un món globalitzat

La innovació i la transferència de coneixement com a motor de la societat que permet generar oportunitats de país en un món global. Els pilars d'aquesta proposta són: