Lluita contra la precarització i la pobresa femenines

La crisi econòmica que estem patint impacta de manera especial sobre les dones. Les retallades en prestacions de cura de menors (llars d’infants) i de persones grans i amb disminucions (prestacions de dependència), juntament amb les reduccions salarials i els durs horaris laborals han fet que en moltes famílies no hi hagi hagut altra opció que un dels membres resti a casa. I donat que el salari de les dones és fins a un 25 % inferior de mitjana, sovint és la dona qui resta a casa i l’home qui manté el treball fora de casa. De manera que les dones esdevenen dependents de qui aporta salari a casa, o treballadores no remunerades a casa i precaritzades a fora. Treballadores pobres o directament sense salari.

Avançar cap a flexibilitats horàries i de permisos laborals paritaris que permetin la coresponsabilitat familiar.