Najat Driouech, diputada al Parlament de Catalunya / Marc Puig
Najat Driouech, diputada al Parlament de Catalunya / Marc Puig

El partit republicà considera necessari, que durant aquesta legislatura, s’impulsi i aprovi la Llei contra el racisme i es reformi el reglament del diputats i diputades

El grup parlamentari d’Esquerra Republicana demana al Parlament de Catalunya que reafirmi el seu ferm compromís amb una Catalunya lliure de qualsevol discriminació racista. Els republicans presenten una moció al proper ple, en la qual es considera necessari que durant aquesta legislatura, per una banda, el Parlament impulsi i aprovi la Llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions i per l’altra, que es reformi el reglament del Parlament i el Codi de Conducta dels diputats i diputades per a blindar la cambra davant comportaments masclistes, racistes, homòfobs i feixistes.

A més, Esquerra Republicana també vol que el Parlament insti el Govern de Catalunya a col·laborar amb la Comissió d'Estudi del Racisme Institucional i Estructural per valorar l'elaboració i implementació d'accions extretes de les conclusions de l'informe final que elabori la comissió.

Els republicans també insisteixen en el desplegament de forma progressiva de la Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no discriminació, i porten al Parlament que, durant el primer trimestre del 2022, el Govern en prioritzi l'aprovació del règim sancionador.

Entre d’altres punts, els diputats i les diputades republicans porten a debat parlamentari que la Generalitat dissenyi una macroenquesta sobre discriminacions i delictes d'odi durant aquest 2022, i la col·laboració amb els ens locals per vetllar la garantia de l'empadronament de les persones sense domicili fix i de les persones migrades.La moció que presenta Esquerra Republican al proper ple reprèn el debat polític del desembre en què, en una interpel·lació, la diputada Najat Driouech va demanar fer front a totes les ideologies que promouen l’odi, el racisme, la xenofòbia, l’antigitanisme, la islamofòbia, i actuar des d’un compromís radical i insubornable amb els drets humans del conjunt de la ciutadania.