Diputat Jordi Albert al Parlament
Diputat Jordi Albert al Parlament

El grup parlamentari d'Esquerra Republicana està compromès en aconseguir una recuperació de la Catalunya postcovid basada en el treball digne i en la transformació de la seva economia verda i sostenible. I això ha d'implicar competir en valor afegit i coneixement i no en costos laborals i precarietat. És per aquest motiu que els republicans han presentat una moció al Parlament sobre drets laborals que es debatrà al ple d'aquesta setmana.

La millor manera d'assegurar un mercat laboral i una competició justos entre empreses, insisteix la moció, és garantir criteris laborals de qualitat i bones praxis laborals. "Hi ha empreses al nostre país que no tenen una bona praxi empresarial, que vulneren drets laborals i s'aprofiten de la situació de vulnerabilitat social per aconseguir beneficis econòmics", va assegurar el diputat republicà Jordi Albert en la interpel·lació prèvia a la moció al Parlament. I "hi ha empreses al nostre país que directament exploten laboralment els seus treballadors, als quals no consideren treballadors, per aconseguir guanys i repartir dividends. I aquestes empreses no són model de referència per ningú", va alertar.

És per això que els diputats i les diputades republicans posen el focus en un model empresarial i laboral, sobretot, digne. I una de les vies "imprescindible" per aconseguir-ho és que el govern espanyol reforci d'una vegada per totes la inspecció de Treball per fer complir aquests estàndards a tothom. I aquest és un dels punts que Esquerra Republicana portarà a votació al proper ple per denunciar també els falsos autònoms que diàriament treballen en empreses "que precaritzen el món del treball".

"L'acció inspectora demostra la necessitat de la Inspecció de Treball; per tant, ni modernització, ni adaptació, ni cap altre eufemisme: derogació de les reformes laborals ja", va reclamar Albert al ple de la setmana passada, un aspecte que també es votarà a la sessió plenària d'aquesta setmana.

A més, el Parlament, a proposta d'Esquerra, també s'haurà de posicionar sobre el paper del govern espanyol en els Fons Next Generation per exigir a l'Estat que cap euro públic provinent d'aquests fons serveixi per finançar processos de deslocalització i desmantellament del teixit industrial del nostre país.

Finalment, el document dels republicans també insta el Govern a elaborar un codi de bones pràctiques per ordenar i millorar els processos de reindustrialització, basat en l'anàlisi i comunicació anticipada entre les administracions públiques, l'empresa i els representants dels treballadors per acompanyar empreses en dificultats i intentar assegurar la seva viabilitat futura o trobar alternatives que minimitzin l'impacte en l'ocupació i el territori.