Pau Morales, al Parlament de Catalunya
Pau Morales, al Parlament de Catalunya

Els grups parlamentaris denuncien que l’Estat hi estigui renunciant per motius “ideològics i nacionalistes caducs”

Els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana i Junts han registrat una proposta de resolució conjunta al Parlament per tal de forçar l’Estat espanyol a ratificar l’acord de la patent unitària europea, un acord al qual l’Estat va renunciar amb “arguments ideològics i nacionalistes caducs”, denuncien.

La creació de la patent unitària europea s’arrossega des del 2012, però un pronunciament en contra del Tribunal Constitucional alemany i el Brexit l’han anat endarrerint. Ara sembla que ja està a punt, amb la ratificació de la majoria d’estats membre, excepte Polònia, Croàcia i Espanya, que no ha volgut adherir-s’hi perquè només es podrà tramitar en anglès, francès i alemany, i no en castellà.

Esquerra Republicana i Junts veuen amb preocupació les derivades d’aquest fet: la secció central del Tribunal Unificat de Patents que es crearà per resoldre conflictes de patents en l’àmbit farmacèutic havia d’anar a Londres, però el Brexit ha fet que s’hagi de buscar una alternativa, i, amb la seva negativa, l’Estat espanyol ha renunciat a l’oportunitat d’acollir aquest organisme europeu. A més, quedar fora de la patent unitària “impedeix als jutges espanyols especialitzats en propietat intel·lectual la possibilitat d’accedir als tribunals que decidiran en els litigis que puguin plantejar-se”, s’explica a la proposta de resolució.

“L’Estat espanyol va renunciar a integrar-se a la patent unitària europea, en contra dels interessos de tot l’àmbit de la innovació, l’empresarial i del teixit productiu de Catalunya, simplement per nacionalisme d’Estat”, denuncia el diputat d’Esquerra Republicana Pau Morales. “Per això, volem que el Parlament es posicioni a favor de la integració en la patent unitària europea, que tant beneficiaria l’àmbit de la innovació i el teixit productiu del nostre país”, explica.

La patent unitària europea suposa que, un cop acceptada, s’apliqui directament a cadascun dels estats membre adherits al sistema; això pot simplificar molt els tràmits de protecció de la propietat intel·lectual en l’àmbit europeu. La diferència bàsica amb la patent europea ja existent és que aquesta darrera es pot demanar a l’Oficina Europa de Patents i, si aquesta l’accepta, després s’ha de validar i pagar en cadascun dels estats on els demandants vulguin tenir protecció.


Redefinir alguns termes de la patent unitària

Catalunya és líder en patents a l'Estat espanyol
; només el 2019 Catalunya va tramitar 645 de patents EPO, que representen un 34,2% del total estatal. Les empreses, universitats, centres de recerca i els diferents agents del sector del coneixement de Catalunya es veurien “enormement beneficiades” amb la inclusió del territori català en el marc de l'acord de la patent unitària europea i, per tant, en l'adhesió a l'espai europeu de la patent unitària. Per això, la proposta de resolució, que es debatrà a la Comissió de Recerca i Universitats del Parlament, inclou una demanda al Parlament Europeu i a la Comissió Europea: redefinir els termes de la patent unitària per permetre la incorporació i adhesió d’administracions no estatals a l’espai europeu de la patent unitària.

Altres demandes que volen millorar l’acord per a la patent unitària són, en primer lloc, cobrir la totalitat del territori del mercat interior europeu i assegurar la seguretat jurídica de la protecció de la patent. I és que, tal com està plantejat, el paquet de la patent unitària no cobreix tot el territori del mercat europeu i crea quatre nivells de protecció de patents diferents; a més, fragmenta la jurisprudència amb la proliferació de tribunals que interpretin la llei de patents a Europa.

A la proposta de resolució d’Esquerra Republicana i Junts també s’alerta que hi ha “una absència de drets compensatoris, un risc de pràctiques de patents disfuncionals i un efecte discriminatori”, ja que les patents que hagin estat sol·licitades per empreses sense residència o establiment comercial en un dels estats membre i que participin en la cooperació estaran subjectes al dret estranger, concretament al dret alemany; els establerts en un dels estats participants, en canvi, es beneficiaran de l'aplicació del seu dret intern. És per això que una altra demanda a les institucions europees és “regular els drets compensatoris”, així com “prevenir el risc de pràctiques de patents disfuncionals que serveixin per protegir monopolis en comptes d'incentivar la creació de coneixement”.