Noves pantalles i nous models de negoci

Les noves pantalles associades a la mobilitat obren noves possibilitats de negoci al sector audiovisual i l’empenyen a col·laborar amb altres sectors generadors de continguts, com el dels videojocs o les tecnologies de la informació.