Ocupació digna que combati la manca d’oportunitats i la precarietat laboral

La República Catalana ha de ser un estat on el jovent tingui totes les eines per poder viure de forma independent i amb llibertat. No ens podem permetre una República on la joventut catalana hagi d’emigrar per poder sobreviure. La manca d’oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el jovent del nostre país es pugui emancipar amb normalitat; per aquest motiu, hem de combatre l’alt índex d’atur juvenil actual. Per fer-ho, hem d’apostar per mesures que fomentin el treball per a joves, amb sous dignes, i que a la vegada serveixin per adquirir experiència i com a font d’aprenentatge.

Mitjançant les eines disponibles: oficines joves, punts d'informació juvenil i plans d'ocupació. Per reforçar l'orientació professional, caldrà introduir aquest acompanyament als centres educatius, d'acord amb el consell escolar i els representants dels alumnes, millorant l'accés dels joves a la informació sobre oportunitats professionals.

Incrementar i millorar els mecanismes públics d’intermediació laboral, per evitar el recurs a empreses de treball temporal (ETT) i agències de col·locació privades, per garantir que no es produeixin pràctiques que contribueixin a la precarització del treball juvenil.

Posar a disposició del jovent una oferta de formació contínua al llarg de la vida per adaptar els coneixements i les competències als requisits del teixit productiu del territori.