Oriol Ramon

30 abril 1962

Coordinador de la Federació de la Regió Metropolitana de Barcelona