Ple del Parlament de les Dones
Ple del Parlament de les Dones

L’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere reconeix la sessió plenària que al juliol va reunir a la cambra catalana només dones, representatives de la societat

L’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE) ha seleccionat el ple del Parlament de les Dones com a exemple de bones pràctiques en sensibilitat de gènere. Aquest organisme ha valorat així la trobada exclusivament de dones, diputades o no, en una sessió plenària excepcional l’1 de juliol del 2019. Amb aquest reconeixement, l’EIGE ha situat la cambra catalana al costat de l’Assemblea Nacional Francesa o del Parlament d’Austràlia com a parlaments sensibles al gènere.

És la primera vegada que aquest organisme europeu selecciona una iniciativa del Parlament de Catalunya com exemple de bona praxis. El Parlament de les Dones, impulsat conjuntament per la cambra catalana i el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC), va reunir dones representatives de la societat catalana per reivindicar i defensar els seus drets.

L’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere ha situat la cambra catalana al costat de l’Assemblea Nacional Francesa o del Parlament d’Austràlia com a parlaments sensibles al gènere
 Ple del Parlament de les Dones
Ple del Parlament de les Dones

D’aquella sessió en va sortir la ‘Declaració del Parlament de les Dones’ per acord unànime de tots els grups parlamentaris, que es va llegir com a declaració institucional al següent ple ordinari. Aquest text però seguirà fent passos per donar a conèixer la iniciativa: es presentarà a les properes cimeres internacionals on participi el CNDC. En clau catalana, el Parlament de les Dones també va servir de llavor per celebrar aquest desembre el primer debat específic, en quaranta anys, sobre gènere.

L’EIGE és l'organisme de la Unió Europea responsable de la promoció de la igualtat de gènere en totes les polítiques i iniciatives que impulsen els poders públics. A més d'impulsar estudis i elaborar indicadors en la matèria, elabora guies per facilitar la incorporació de la transversalitat de gènere. Una d'aquestes guies se centra en els parlaments, que recull també un conjunt de bones pràctiques destacades implementades per les càmeres legislatives de la Unió Europea.