El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha presentat l'estratègia de serveis energètics als equipaments i infraestructures de la Generalitat a l’escola la Serreta d’Alella.
El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha presentat l'estratègia de serveis energètics als equipaments i infraestructures de la Generalitat a l’escola la Serreta d’Alella.

La meitat dels estalvis generats amb aquest canvi de model energètic es destinaran a mitigar la pobresa energètica

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha presentat l’estratègia de serveis energètics als equipaments i infraestructures de la Generalitat. El seu objectiu és que el parc immobiliari de l’administració catalana es proveeixi íntegrament d’energia neta i de proximitat el 2035, anticipant les fites marcades per la Unió Europea (2050), i destinar els estalvis generats a polítiques per mitigar la pobresa energètica.

“La Generalitat ha de combatre l’oligopoli energètic i ser un agent actiu en la generació d’energia”, ha defensat Aragonès. “Per això, posem els sostres de la Generalitat al servei de la generació d’energia solar fotovoltaica amb l’objectiu que al 2035 el 100% de l’energia elèctrica que consumeix la Generalitat sigui autoproduïda pels nostres edificis i infraestructures”, ha explicat. Alhora, ha assegurat que aquesta transició energètica serà inclusiva: el 50% dels excedents es destinaran a un banc d’energia que ajudarà les famílies més vulnerables.

L’estratègia s’implementarà en tres onades calendaritzades:

  • 2019-2021: Instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum compartit a un centenar d’equipaments (instituts i CAPs) d’arreu de Catalunya i creació del Fons Energètic de la Generalitat, que reinvertirà el 50% dels recursos estalviats a accelerar la transició energètica i el 50% restant al banc d’energia que mitigarà les situacions de pobresa energètica.
  • 2025: Una fracció dels teulats del parc immobiliari de la Generalitat estaran electrificats i permetran obtenir, com a mínim, el 5% del total d’energia que consumeix la Generalitat.
  • 2035: Tot el parc immobiliari de la Generalitat es proveirà d’energia renovable i s’impulsaran altres iniciatives com determinar quines superfícies són susceptibles d’implantar plaques fotovoltaiques al terra per obtenir una potència elevada.

Per al finançament d’aquesta inversió es combinaran diversos models: la inversió pública directa; la col·laboració público-privada amb retribució mitjançant estalvis; la cessió de teulades d’equipaments públics a tercers (privats i ciutadania, amb finançament via crowdfunding); i es comptarà amb el suport de l’Institut Català de Finances (ICF). També es vol incidir en la sensibilització de la població informant-la de l’energia renovable generada i estalviada. Això es farà, per exemple, instal·lant pantalles informatives en llocs visibles de les escoles.

El departament de Vicepresidència ha encarregat la coordinació d’aquesta estratègia a Infraestructures.cat per la seva experiència en la construcció i gestió d’equipaments públics i en orientar les pràctiques constructives cap a la sostenibilitat. L’empresa pública crearà, dins de la seva estructura, una Divisió de Serveis Energètics. Aquest òrgan tindrà un centre de telecomandament per monitoritzar els immobles, obtenir-ne dades i processar-les.

Etiquetes