El Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, avui al Parlament
El Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, avui al Parlament

El projecte de pressupostos recupera els nivells de despesa d’abans de la crisi, suposa el creixement més important dels últims anys en places públiques i recull reformes com l’aplicació del tipus màxim del 25,5% a partir dels 120.000€ a l’IRPF

"Se'ns va demanar que expliquéssim la proposta de pressupost de la Generalitat pel 2019 amb llum i taquígrafs, que l'exposéssim en aquest Parlament, doncs bé, som aquí per explicar-la amb total transparència", ha començat dient el Vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, avui al Parlament. Aragonès ha destacat que l'objectiu del Govern amb aquests pressupostos és "treballar per un país de drets i igualtats per tothom i avançar cap a una Catalunya més inclusiva, innovadora i sostenible”, i ha instat la resta de grups a tramitar-los: "és una oportunitat no pels diputats ni pel Govern sinó pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no els la treguin de les mans".

El pressupost, que inclou una despesa financera no finalista de 26.157 milions d'euros, un 7% més que en el darrer pressupost, es resumeix en els següents eixos:

  1. El rigor en les finances públiques, que és "un requisit per mantenir i millorar l'estat del benestar, fer front als reptes de futur i disposar de més marge de sobirania financera. Un rigor que també és essencial per garantir la justícia entre les generacions d'aquest país".
  2. La recuperació dels nivells de despesa corrent d'abans de la crisi econòmica. Es deixen enrere les retallades.
  3. La incorporació de 52 indicadors de benestar i progrés social seguint els objectius del desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. A més, són uns pressupostos que per primer cop s'emmarquen en un escenari plurannual: del 2019 al 2022.
  4. L'objectiu d'aconseguir "uns serveis públics de qualitat, una prosperitat compartida i sostenible, la redistribució i cohesió social i una democràcia i unes institucions més fortes".

El Vicepresident ha evidenciat que el nou pressupost representaria "el creixement més important en l'àmbit de places públiques dels últims anys": hi ha 4.700 docents més pressupostats que el 2017; 673 noves places a l'Institut Català de la Salut; 4.408 noves dotacions de personal al conjunt d'entitats del sector públic de salut; i una dotació pressupostària per fer front a les 750 noves places de Mossos i les 250 de bombers. En matèria de condicions laborals ha destacat partides com la de 96 milions d'euros més per reduir els temps d'espera a l'atenció primària i a urgències.

També ha citat l'increment de 80 milions d'euros destinats a la renda garantida de ciutadania (que tindrà una dotació total de 379 milions d'euros), el finançament de les llars d'infants amb 20 milions d'euros, la reducció de taxes universitàries i la introducció de beques salari, els ajuts al lloguer i l'increment del parc públic d'habitatges.

Pel que fa a mesures en l'àmbit fiscal, el vicepresident ha proposat reformes en tres figures impositives: eliminar algunes de les bonificacions de l'impost de successions i així recaptar 20,8 milions d'euros aquest 2019; aplicar al tram autonòmic de l'IRPF el tipus màxim del 25,5% a partir dels 120.000 euros (i no a partir dels 175.000 euros, com fins ara) per aconseguir 16,3 milions d'euros anuals; i, a l'impost sobre actes jurídics documentats, elevar mig punt el tipus general aplicable sobre els préstecs hipotecaris que ara paguen les entitats financeres per passar de l'1,5 actual al 2%, cosa que permetria ingressar 77,8 milions d'euros complementaris.