Ple reconeixement del voluntariat esportiu

El voluntariat esportiu és la base de la gestió de les entitats esportives i, com a tal, se l’ha de reconèixer amb mesures legals, econòmiques, socials i fiscals.

Definició legal clara del voluntariat esportiu, dels drets i deures que té, de les diverses formes que adopta, de les mesures per promoure’l i de la protecció i cobertura de què disposa.