Poder judicial i ministeri fiscal independents

La garantia de l’estat de dret és la plena separació de poders. El poder judicial del nou país ha de tenir la seva pròpia organització i govern independent dels altres poders de l’Estat. El govern dels jutges, el govern del poder judicial ha de respondre a la pluralitat del conjunt d'operadors jurídics i garantir la independència judicial respecte a la resta de poders de l'Estat.

Establir un òrgan de govern dels jutges en què els membres siguin elegits democràticament, combinant l'equilibri i la pluralitat entre el conjunt d'operadors jurídics i el poder polític, amb presència paritària d'homes i dones.

Establir mecanismes que garanteixin i vetllin perquè l’elecció dels membres de l’òrgan de govern dels jutges no respongui a criteris partidistes, sinó de mèrit i capacitat.

Ministeri fiscal desvinculat de l’obediència al poder executiu amb representativitat pròpia als òrgans de govern del poder judicial, amb responsables escollits democràticament, per una majoria qualificada del Parlament.