Un estat emprenedor amb un protagonisme actiu en l’economia, que fomenti els nous sectors productius i inverteixi en innovació

La República Catalana ha de ser un estat emprenedor que reforci la base del coneixement, el finançament empresarial, l’R+D+i empresarial i la transferència de coneixement al mercat, tot assumint riscos però també participant dels beneficis que comporten les innovacions d’èxit creades amb suport i capital públics.

Creació d’un Fons Nacional per a la Innovació, vinculat a la nova banca pública sorgida a partir de l’Institut Català de Finances, que aposti pels nous jaciments d’ocupació i d’innovació tecnològica, que actuï com a capital de risc i capital llavor públic, establint un sistema de diversificació del risc i de remuneració dels riscos assolits.

Aposta pressupostària per la inversió pública en infraestructures de foment de la competitivitat, tant de transport (Corredor del Mediterrani) com de dades (extensió de l’alta velocitat d’Internet al territori) com d’energia (foment de l’autoproducció d’energia).

Disseny d’un impost sobre el benefici de les societats que afavoreixi la reinversió de beneficis i la transferència de tecnologia, així com a l’augment de la dimensió de les petites i mitjanes empreses per impulsar consorcis (pool) d’innovació en l’àmbit privat.