Rescatar les finances de l’especulació per posar-les al servei de la prosperitat, l’economia productiva i dels drets de les persones consumidores

Ens cal un sistema financer que compleixi la funció de canalització de l’estalvi cap al crèdit i la inversió a l’economia productiva, que eviti posicions de domini en el mercat de qualsevol entitat i que diversifiqui els canals del crèdit i la inversió incrementant la protecció dels consumidors en l’àmbit financer.

Actuació en l’àmbit de la competència bancària mitjançant la legislació d’entitats de crèdit per evitar posicions de domini, facilitant la diversificació dels tipus d’entitats financeres (facilitant la incorporació al mercat de cooperatives de crèdit, caixes populars i banca pública al costat de la banca actual) tot garantint la solvència del sistema i la protecció dels consumidors.

Separació de la banca comercial minorista (destinada a l’estalvi i al crèdit de les famílies) de la banca d’inversió (destinada a la inversió en productes de mercats cotitzats).

Creació d’una banca pública que aporti més competència al sector i garanteixi el finançament al sector productiu, centrat en les petites i mitjanes empreses i en la col·laboració per a la inversió en grans projectes estratègics (infraestructures, recerca, etc.).

Millora de la regulació i foment de les finances alternatives efectuades mitjançant plataformes digitals, com ara el finançament col·lectiu de préstec (crowdlending) i el finançament col·lectiu (crowdfunding), garantint la protecció dels consumidors.

Aprovació d’un Estatut de l’Inversor que protegeixi els inversors minoristes i apliqui la normativa europea de protecció dels consumidors en l’àmbit financer (directives MIFID).

Millora de l’organització i normativa dels mercats de capital, amb un organisme supervisor dels mercats de valors, en el marc del mercat únic de capital en procés de creació a la UE amb un marc comunitari de protecció dels consumidors.