Mireia Mata, Tània Vèrge i Manuela Fernàndez a l'acte de presentació / ACN
Mireia Mata, Tània Vèrge i Manuela Fernàndez a l'acte de presentació / ACN

L’Organisme atendrà a les víctimes de discriminació i facilitarà la presentació i la gestió de denúncies administratives per situacions de discriminació, de manera presencial i telemàtica.

El passat divendres 25 de març es va presentar, al Palau de la Generalitat, el nou Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació. Aquest òrgan és una iniciativa del Departament d’Igualtat i Feminismes i es farà responsable del desplegament de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació. El seu objectiu serà l’atenció a les víctimes de discriminació, facilitant la recepció, seguiment i gestió de les denúncies administratives per situacions de discriminació, així com altres funcions també reconegudes a la llei.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va obrir l’acte de presentació destacant que “ens guia un marc de justícia feminista que té una màxima molt clara: sense igualtat no hi ha llibertat” i, alhora, afegint que “això implica que hem de partir d’enfocaments estructurals, com el d’aquesta llei i l’organisme que la desplega, perquè els eixos de desigualtat i els sistemes d’opressió que els sostenen generen una dominació arbitrària que és incompatible amb la democràcia i els drets humans”.

L’organisme desplegarà el servei de denúncies i atenció a les víctimes de discriminació que compta amb un equip de tècnics de perfil jurídic i psicosocial. Aquest servei rebrà les denúncies, iniciarà els processos de treball necessaris per donar-los recorregut administratiu i, alhora, acompanyarà a les víctimes de discriminació.

A la presentació d’aquest nou ens també hi era la secretària d’Igualtats, Mireia Mata, sostenint que “el nostre objectiu com a Govern és que cap persona sigui menystinguda, ni li sigui negat l’accés a locals o serveis, ni que se senti assenyalada o arraconada per l’aspecte, el gènere, l’edat, la llengua, l’orientació sexual o la identitat de gènere”. La directora de l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-Discriminació, Manuela Fernández, que també va formar part de la presentació, va reivindicar que aquest “ha de ser un espai de referència per totes les persones que pateixen discriminacions”.

Un Organisme obert a tothom

L’Organisme, que s’ha desplegat a gran velocitat des de l’aprovació dels pressupostos, serà accessible a tota la ciutadania perquè pugui rebre acompanyament davant de situacions de discriminació i pugui denunciar administrativament. Aquest ofereix atenció per correu electrònic, a l’adreça [email protected] o mitjançant la bústia electrònica del portal GENCAT.

A més a més, a l’apartat de tràmits GENCAT i al web de la conselleria està disponible des de principis de març el formulari de denúncia de situacions de discriminació. La denúncia activa el Servei de Denúncies i Atenció a les Víctimes, posant en marxa la maquinària necessària per atendre les persones i donar recorregut a la denúncia. La directora de l’Organisme ha ressaltat la importància del formulari de denúncia per “trencar la distància que senten molts grups, persones i col·lectius que es troben en risc de discriminació en relació amb l'administració”.