Protecció dels drets dels animals

La República Catalana haurà de ser sensible als drets d'aquells que no és poden defensar, els animals, als quals se'ls hi ha de procurar una vida digna sense maltractament i espai físic suficient per que es puguin desenvolupar amb autonomia. La República tindrà la responsabilitat de dissenyar un món més amable per conviure amb els animals, al camp i la ciutat, en que els espai urbans de lleure i l'entorn natural estiguin millor connectats per corredors biològics que permetin unes condicions més favorables per al desenvolupament de la vida animal. Catalunya, ha estat capdavantera en la regulació de la protecció dels animals, ho va ser l’any 1988 amb la Llei de protecció dels animals, i ho va ser també amb la modificació del 2003, que va significar, per exemple, evitar el sacrifici d'animals als centres d'acollida afavorint l'adopció o la prohibició de les baralles i els espectacles que suposaven patiment per als animals. Més endavant, els dos grans temes van ser la prohibició de curses braus a Catalunya (IX legislatura) i la prohibició d’utilització d’animals al circ (X legislatura), en tots dos casos ERC va donar suport a les dues iniciatives animalistes. En el cas concret dels correbous, el decret-llei 34/2010, va reglamentar les festes tradicionals amb bous sense mort de l'animal (correbous) en el que es requereix un escrit de compromís "que els animals no seran maltractats durant el transcurs de l'espectacle" amb la finalitat de garantir la protecció de l'animal.

Foment de l'adopció d'animals, seguiment de l'abandonament i control del creixement poblacional a través de l'estirilització de tots els animals recollits com a mesures que tendeixin al sacrifici zero dels animals de companyia.

Observar el compliment estricte del reglament de les festes tradicionals amb bous sense mort de l'animal per assegurar que els animals no siguin maltractats durant el transcurs de l'espectacle.

Supervisió de l'activitat de la caça com a control de la super-població animal i amb finalitats alimentàries, eliminant-la com a pràctica merament recreativa i sense supervisió mediambiental.

Inspeccions regulars a les explotacions ramaderes per garantir unes condicions dignes en l'hàbitat i el tracte dels animals de granja per a consum humà complint amb la normativa europea de transports d'animals i seguretat alimentària.