La recerca com a impuls econòmic i social de la República

Un sistema de recerca integral que englobi universitats, centres tecnològics, centres de recerca i teixit empresarial i administracions públiques en un engranatge conjunt per crear una economia d’alt valor afegit i una societat avançada. Els pilars d'aquesta proposta són: