Inversió en recerca per al desenvolupament social i econòmic del país

El sistema de recerca català ha de tenir uns nivells d’inversió pública alts per tenir la garantia de retorn social i econòmic a la societat. Una inversió que ha de ser estable, independentment de la conjuntura econòmica, i diversificada per a grans infraestructures, centres, recursos humans i projectes. Els costos del sistema de recerca s’han de veure com a inversió i no com a despesa.

Política de finançament estable i independent de la conjuntura econòmica. Actuacions anticícliques per garantir l’estabilitat del finançament en períodes de crisi.

Finançament directe de contractació, prioritzar places de captació/retenció de talent a les beques de sortida i considerar el personal de suport a la recerca com un element fonamental per a la recerca d’excel·lència i l’estabilitat de les institucions.