Rellancem la cultura

Reactivem la cultura

Propostes immediates

Impulsem un pla de salvament de la cultura. Dotem d'ajuts els professionals de la cultura i l'audiovisual. Fem campanya per a la tardor 2020. Reclamem l'IVA cultural. Donem suport als creadors i creadores, i a l'estatut de l'Artista.


Advoquem per la cultura com a palanca de transformació

Visió de futur

Volem invertir en cultura de forma equivalent als països europeus. Consolidar l'espai català de comunicació. Igualar les oportunitats d'accés a la cultura. Crear una Mancomunitat cultural i coordinem-ne les administracions.