Renovables i residus zero

Prioritzem les renovables i eliminem els residus

Propostes immediates

Impulsem l'energia verda amb comunitats energètiques intel·ligents. Produïm energia neta des de la Generalitat. Tanquem les incineradores. Aprovem un nou decret d'energies renovables, amb més pes dels municipis. Posem en marxa un pla pilot de municipis energèticament autosuficients. Participem de les ajudes europees en clau verda.


Convertim-nos en la capital verda del sud d'Europa

Visió de futur

Volem apostar per l'energia renovable, democràtica i de km zero. Descarbonitzar el país, assumint els acords de París i el Pacte verd europeu. Assolir la neutralitat climàtica el 2040. Desplegar l'economia circular cap al residu zero.