Reconnectem el territori

Més inversió al territori

Propostes immediates

Invertim més recursos en habitatge i mobilitat. Donem més recursos i capacitat de decisió als ajuntaments. Impulsem un pla per a l'equitat territorial. Digitalitzem el territori. Accelerem la infraestructura de Transport Públic. Dotem de més recursos les ajudes a l'habitatge. Potenciem la xarxa ciclable.


Creem un país en xarxa

Visió de futur

Volem limitar a 30 minuts el trasllat a Barcelona des de qualsevol ciutat a menys de 50 km. Connectar el país i equilibrem-lo en serveis i oportunitats. Eliminar els desnonaments. Connectar les capitals de comarca. Defensar un 15% de Parc públic d'habitatge català.