Referent internacional de respecte als drets humans i a la diversitat sexual

La República Catalana ha de ser present en els organismes de caire internacional per incidir en les polítiques globals de respecte als drets humans i a la diversitat sexual.