Rovira defensa un marc català de relacions laborals i unes pensions dignes en una reunió amb el responsable d'UGT Catalunya

Els reptes per recuperar un mercat laboral precari després d'anys d'aplicació de la Reforma Laboral del Govern espanyol, la bretxa salarial, i les pensions dignes han centrat la reunió

La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, s'ha reunit amb el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, en un dia en què la política de pensions i la necessitat d'un marc català de relacions laborals ha pres encara més relleu amb les concentracions que hi ha hagut a tot el país defensant pensions dignes. La trobada també ha coincidint amb el Dia Europeu per la Igualtat Salarial.

Marta Rovira ha exposat que cal bastir un mercat de treball enfocat al fet que les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de condicions, amb seguretat en la feina, amb participació en la presa de decisions de les empreses i amb concertació social en les relacions laborals.

Rovira ha traslladat al secretari general d'UGT, Camil Ros, la necessitat de construir un marc català de relacions laborals que vetlli per un treball digne i garanteixi l’ocupabilitat de les persones. Cal donar un impuls a l'economia social i cooperativa com a motor de transformació, fer una aposta decidida per la formació permanent al llarg de la trajectòria professional, donar suport a l’emprenedoria i al treball autònom, i enfocar la millora de l’ocupabilitat de les persones a través de polítiques actives d’ocupació.

Cal bastir un mercat de treball en què les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de condicions

Cal dedicar, com ha explicat Rovira, més esforços als col·lectius que pateixen més precarietat i seguir treballant per eliminar la vergonyant bretxa salarial. En aquest sentit, Rovira ha destacat la importància de la implementació dels plans d'igualtat a les empreses i ha reiterat el seu suport a la vaga feminista del 8 de març.

Rovira, responent el clam de milers de pensionistes que avui reclamen unes Pensions Dignes, ha explicat que cal un sistema de pensions de repartiment sostenible, que ha de pivotar sobre tres potes: contributiva, universal i complementària. Aquest sistema es fonamentaria en accions com la creació d'un Fons de Reserva de Pensions que asseguri el cobrament de les pensions ja concedides i que garanteixi els drets dels cotitzants i futurs pensionistes, mantenir l'aportació de la cotització dels treballadors, fer més real i just l’accés a la jubilació, i redissenyar el sistema de prestacions no contributives.

A més d'aquestes mesures, com ha destacat Rovira, la millor manera de defensar un sistema de pensions just i sostenible és un mercat laboral no precaritzat, amb bons salaris i estabilitat.