Salut i benestar en totes les polítiques públiques amb corresponsabilitat del ciutadà

La prevenció de la malaltia i la protecció i promoció de la salut serà l’eix principal de tot el sistema en tots els períodes de la vida de la persona. I es durà a terme amb la coresponsabilitat del ciutadà com a subjecte actiu en la pròpia salut i benestar, individual i col·lectiu, basant-se en un model col·laboratiu.

Enfocament de salut comunitària mitjançant l’estreta col·laboració entre els serveis d’atenció primària de la salut, benestar social i salut pública, basant la seva activitat en l’acció sobre els determinants socials de la salut.