El secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila / Universitat de Barcelona
El secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila / Universitat de Barcelona

Francesc Xavier Vila, nou secretari de Política Lingüística, ens llista quina feina fa i farà el departament de Cultura per fer front a la delicada situació de la llengua

Les revolucions lingüístiques que s’han succeït al llarg de la història estan transformant ràpidament el món en què vivim”, assegura el secretari de política lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, “i el català ha de ser capaç d’entrar en aquesta revolució”.

Vila, catedràtic de sociolingüística de la Universitat de Barcelona, ha participat en la 53a Universitat Catalana d'Estiu a Prada. Hi ha fet una clara radiografia sobre el delicat estat de situació de la llengua catalana i ha exposat les línies de treball essencials en què treballa el departament de Cultura per fer-hi front:

 1. Pacte Nacional per la Llengua. “Cal canviar les consciències” afirma Vila, de manera contundent, “assumir col·lectivament que la situació de la llengua catalana és delicada i que és urgent actuar decididament”. En aquest sentit, el departament de Cultura està fent una anàlisi exhaustiva de les dades i els indicadors sobre l’estat de la llengua, i està treballant en la seva difusió. Així mateix, el departament vol impulsar, aquest any, el Pacte Nacional per la Llengua al Parlament de Catalunya, que englobi el gran consens entre partits.
 2. Anàlisi. “Estem analitzant l’estat de la llengua àrea per àrea per fer-ne una prospectiva a 15-20 anys” ha explicat el secretari. El departament de Cultura està treballant, doncs, en la detecció de les fortaleses i les mancances de la situació del català per, consegüentment, poder promoure’n l’ús de forma més eficaç. La intenció és que les polítiques d'avui tinguin sentit amb tots els canvis que es preveuen pels pròxims anys.
 3. Planificació. Tal com assenyala Vila, estem vivint una revolució lingüística i cal que el català sigui capaç d’entrar-hi. Per això, el departament considera prioritari, en paraules de Vila, “posar-nos, com a mínim, a la mateixa velocitat que els canvis”. “Només d’aquesta manera podrem anticipar-nos-hi”, assegura el secretari. Des del departament, anticipar-se a les transformacions és la millor manera d’evitar que la llengua catalana quedi enrere.
 4. En l’àmbit audiovisual:

 • Crear un hub audiovisual amb els fons Next Generation UE. És una aposta clau del Govern. “Cal convèncer les grans companyies i plataformes que invertir en audiovisual a Catalunya és estratègicament productiu”, explica Vila, que apunta que el departament ja hi està treballant. La inversió no es projecta només en productes com pel·lícules o sèries, també inclou altres tipus de producció audiovisual, com els EA Sports o els videojocs.
 • Recuperar els continguts existents en català. Vila assegura que hi ha una quantitat ingent de material produït o doblat en català que s’ha perdut. Per això, el departament treballa per ubicar-lo, catalogar-lo, i posar-lo a l’abast del públic.
 • Revisar els incentius per a la producció de contingut audiovisual propi en català. “Incentivarem el pes que té l’ús del català a l’hora de fer col·laboracions amb les administracions”, apunta Vila. En aquest sentit, Vila també anuncia que es revisarà “què és producció en català” i què no ho és.
 • Revisar mecanismes de doblatge i subtitulació. En poques paraules: “els productes que tenen més impacte en la població són els que han de tenir més ajuts”, afirma Vila. D’aquesta manera, es posa l’impacte del producte al centre, i es vetlla per invertir allà on l’ús del català pot tenir més repercussió.
 • Potenciar el contingut en català a les xarxes. Donar suport a la creació de continguts en català i visualitzar-ne els creadors, així com impulsar el català a les plataformes digitals i formar les empreses perquè puguin aprofitar el màrqueting d'influencers, són àmbits en què el departament ja està treballant.
 • Incrementar la difusió de continguts en català i vetllar per la seva qualitat. El departament vol revisar la política de difusió dels productes en català, amb l’objectiu que tinguin més impacte. No n’hi ha prou amb produir sinó que cal fer arribar les produccions al públic. “Aquí, per exemple, els microinfluenciadors ens hi haurien d’ajudar”, afegeix Vila.
 • Crear sinergies amb la CCMA. L’objectiu, assegura Vila, és “emfatitzar el paper de difusió i normalització del català” que tenen aquests mitjans.
 • Estrènyer la col·laboració amb tots els territoris del domini lingüístic. “Hi ha molta feina per fer” diu Vila, especialment en la promoció de les iniciatives conjuntes que afectin la producció de materials destinats específicament a joves i adolescents.