La seguretat alimentària com a fonament de la confiança del consumidor

La seguretat alimentària és un altre dels fonaments de futur del sector, i se sustenta en l’aplicació de pràctiques agràries i tècniques de producció que assegurin l’obtenció de productes agroalimentaris segurs per a la salut dels consumidors.