La transferència tecnològica al servei de l’empresa, l’emprenedoria i la innovació social

Potenciar el lideratge al desenvolupament de projectes de recerca i innovació a Catalunya, així com desenvolupar un Pla Nacional de Transferència Tecnològica prioritzant les polítiques públiques per a la transferència de coneixement de la universitat a l’empresa i potenciació de l’emprenedoria, i consolidació i creixement dels sectors industrials tradicionals gràcies a les tecnologies de la informació i les comunicacions. Tanmateix, potenciar un sector tecnològic capdavanter amb l’objectiu d’ajudar les empreses TIC catalanes a créixer millorant alguns dels seus àmbits per al negoci, fomentant una economia competitiva i dinàmica, basada en la tecnologia i el coneixement, amb la creació de nous productes i serveis innovadors, l’augment dels nivells de productivitat, l’establiment de sinergies mitjançant la cooperació entre empreses, i la capacitació i disponibilitat dels recursos humans i materials necessaris que permetin afrontar el reptes globals de futur. Tanmateix, la innovació social ha de ser un punt cabdal en el desenvolupament de noves maneres de relacionar-se.

L’objectiu d’aquesta acadèmia és dotar de formació professional a joves llicenciats d’estudis no tecnològics que vulguin formar-se per entrar en el sector tecnològic i, alhora, oferir la formació continuada de les pimes que no tenen capacitat de gestionar-la o que no la troben fàcilment en el mercat.

Un dels problemes del sector tecnològic és la masculinització, la manca de vocacions femenines. És imprescindible revertir aquesta situació que ja s’inicia en els estudis de secundària. Per aquest motiu, es dissenyarà una campanya específica a desenvolupar als instituts per fomentar les vocacions cientificotècniques en les noies.

Modificació de les regulacions per afavorir la creació d'empreses innovadores: la continua innovació en l’àmbit tecnològic fa aparèixer noves professions i també noves activitats empresarials o maneres de treballar, com ara els espais de treball cooperatiu (coworking).

Creació d’un pla específic de suport a la creació d’empreses de base tecnològica (creació de nous vivers d’empreses i d’espais d’oficina a preus baixos, desenvolupament d’una xarxa de mentors i professionals que assessorin i ajudin les empreses en les seves fases inicials i de llançament dels seus productes i serveis; establiment de mecanismes per potenciar la transferència tecnològica des de les universitats).

Potenciació de la Mobile World Capital, no tan sols el Mobile World Congress, sinó la creació mitjançant la fundació d’un ecosistema líder mundial en l’àmbit de les tecnologies mòbils.

Consolidar Catalunya en un punt internacional d’esdeveniments tecnològics amb la creació i potenciació d’esdeveniments nacionals i internacionals tecnològics, entre els quals el Mobile World Congress, l’Smart City Expo, l’IoT Congress, ITWorldEdu, el 4 Years from Now, l’eShowBarcelona, el Sonar +D, el Gamelab, Biz Barcelona i el MIHealth.

  1. Creació d’un programa d’inversió de capital llavor amb fons públics i privats per a noves empreses.
  2. Creació d’un programa d’inversió de capital de risc amb fons públics i privats per a empreses existents.
  3. Creació d’una línia de préstecs de condicions favorables amb avals públics per al desenvolupament d’empreses amb base tecnològica.
  4. Coordinació dels diferents fons d’inversió públics i privats de Catalunya per potenciar l’emprenedoria d’empreses amb base tecnològica.

Establir un programa d’internacionalització amb el suport de les delegacions del Govern a l’exterior i la creació de la figura d’ambaixadors tecnològics de Catalunya als professionals rellevants del sector.

Desenvolupar el pla nacional Catalunya plataforma de negocis (hub) tecnològics que coordini l’intercanvi de coneixement i la innovació de les empreses tecnològiques amb empreses del sector de la logística, l’agroindústria, l’educació, la salut, les indústries creatives, l’esport, els serveis i el comerç. Tanmateix, potenciar el desenvolupament de solucions tecnològiques en els camps de la banca i serveis generals com l’aigua, la llum o el gas.

Creació, entre les administracions publiques, el col·legis i les associacions professionals i representats ciutadans, del codi ètic per a empreses i professionals del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions.