Sostenibilitat i custòdia del territori com a pràctica agrària mediambientalment responsable

La implementació de pràctiques agràries sostenibles que afavoreixin la biodiversitat, redueixin els residus i evitin la contaminació dels sòls i de les aigües és un element imprescindible per assegurar la capacitat productiva del nostre sistema agrícola, ramader i forestal.

Implementar un sistema integral de gestió de les dejeccions ramaderes a partir de plans d’adobament estructurats en funció dels conreus i les produccions obtinguts.