Les TIC com a eina transversal de transformació social i d'economia col·laborativa

Les tecnologies de la informació i les comunicacions són especialment importants en la majoria d’àmbits del nostre dia a dia, ja que ens permeten aprofitar les seves possibilitats en molts dels àmbits que desenvolupa la humanitat, especialment en els entorns educatius, laborals, institucionals i empresarials. L’economia del coneixement descriu la tendència de les economies avançades a ser cada vegada més tributàries del coneixement, la informació i la formació, així com la necessitat creixent dels sectors públics i privats de poder accedir fàcilment aquests tipus d’elements. El coneixement i la tecnologia s’han fet cada vegada més complexos realçant cada vegada més el vincle entre l’empresa, entitats i administracions públiques com a medi per adquirir coneixements especialitzats. Les TIC en general, però més en concret les plataformes d’economia col·laborativa, han introduït un canvi de paradigma en molts sectors econòmics i mercats, eliminant barreres d’entrada, modificant el model de relació subministrador–consumidor, difuminant els límits entre sectors o mercats, entre d’altres. El nou Estat català haurà de ser capaç de regular i controlar l’impacte de les TIC en tots els sectors econòmics a fi i efecte de vetllar per models econòmics amb competència, més justos i equitatius.

Creació del Comissionat o la Secretaria General d’Innovació Tecnològica, depenent del màxim òrgan del govern que permetrà potenciar transversalment la innovació tecnològica del nou govern de l’Estat català, integrant totes les entitats públiques amb competències en tecnologies de la informació i les comunicacions, així com la potenciació i promoció del sector tecnològic a Catalunya.

Promoció de la cultura i els valors de Catalunya mitjançant la creació i difusió de continguts i l’accés al patrimoni cultural en format digital d’una manera global i eficaç mitjançat en Pla de Desenvolupament de la Industria Cultural Digital. Potenciació del català a Internet i del domini .cat.

Creació del Pla de Coneixement Tecnològic, que englobarà el plans específics de formació en els diferents sistemes educatius, així com en la formació contínua, descrits en altres punts d’aquest programa.

Creació del Pla de Desenvolupament de la Innovació Tecnològica, on es potenciarà la transformació digital dels sectors industrials tradicionals i la potenciació del sector tecnològic català i englobarà els plans relacionats descrits en altres punts d’aquest programa.

Un conjunt d’eines tecnològiques usades pel futur govern català per modernitzar, dinamitzar i millorar l’eficiència de les gestions i decisions que afectin qualsevol àmbit de l’administració catalana.

Un conjunt d’eines tecnològiques que permetrà a estudiants, professors i pares col·laborar en els processos educatius, així com tenir un seguiment i contacte continu de les activitats escolars i extraescolars entre tots.

Un conjunt d’eines tecnològiques que permetrà accedir a la carpeta clínica compartida, així com a la prescripció i el control de la medicació, utilitzant una plataforma única digital, entre d’altres. Tanmateix, permetrà el contacte, seguiment i control de les persones creant un espai virtual per lluitar contra l’aïllament i la soledat, especialment de les persones grans o amb discapacitats.

Crear, conjuntament amb tots el agents implicats, el Pla Nacional d’Emergències Tecnològiques fent evolucionar l’actual Pla d’Emergències TIC. Creant un nou sistema de coordinació i protocols en cas d’emergències entre Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Bombers, Servei d’Emergències Mèdiques, Policies Locals i altres entitats necessàries, perquè funcionin correctament. Així mateix, es milloraran i es crearan nous recursos tecnològics utilitzats per cadascun.

Crear i establir mecanismes per a la regulació, defensa i control de l’activitat de les empreses de l’economia col·laborativa o participativa que utilitzen les xarxes tecnològiques per al desenvolupament del seu negoci, bé sigui llogant, prestant, intercanviant, venent, regalant o compartint productes o serveis propis o de tercers.

Creació d’un Ens Regulador Tecnològic de Catalunya que defensi i potenciï els interessos de ciutadans, empreses i entitats davant dels abusos o les mancances que puguin efectuar les empreses tecnològiques o per l’ús de la tecnologia de determinades empreses o col·lectius, així com establir canals de mediació i resolució en cas de conflicte entre les parts.

Potenciar l’ús generalitzat de les dades obertes (mashup, llocs webs que combinen continguts de diferents fonts d’Internet) i col·laboració oberta distribuïda (corwdsoursing: Twitter, xarxes socials, wikis, missatges de text) per potenciar la transparència i el compliment dels plans de govern de les administracions públiques catalanes.

Creació de la Llei catalana de comunicacions electròniques, amb la col·laboració de ciutadans, empreses, col·legis professionals, entitats i partits polítics.