Un espai radioelèctric nacional

L’espai dels mitjans de comunicació és clau per a la creació d’un marc cultural que contribueixi a la cohesió nacional i social. El nou país tindrà el control de l’espai radioelèctric perquè els mitjans de comunicació que hi emetin ho facin, des de la pluralitat, amb una òptica catalana i amb respecte per la llengua.