Un estat emprenedor com a motor d'innovació

La República Catalana, com a estat emprenedor, ha de fer una aposta des de les administracions públiques per impulsar polítiques transversals d'innovació i de mecanismes de compra pública innovadora.